En compliment del que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic ("LSSICE"), posem a la seva disposició la "informació general", que comprèn les dades identificatives de l'entitat titular d'aquest lloc web i informació relativa al preu dels productes / serveis que s'ofereixen a través del mateix:


Titular: BOSSES.CAT
Correu electrònic: comercial@bosses.cat
Telèfon.: (+34) 938506243
N.I.F: J-60796125

- Els productes i serveis oferts en aquesta web, es troben detallats en cadascuna de les àrees corresponents.

- La marca BOSSES.CAT així com el seu logo, són marques registrades i de titularitat exclusiva de BOSSES.CAT en i estan emparats per la normativa reguladora de la Propietat Intel · lectual i Industrial Europea, quedant per tant prohibida la reproducció, modificació, distribució o manipulació dels mateixos.
-Respecte de les ressenyes de serveis de tercers que puguin aparèixer en el web site,BOSSES.CAT reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel · lectual, no implicant el seu sol esment o aparició al web, l'existència de drets sobre les mateixes.
-Tot enllaç de tercers a aquest web haurà de ser a la pàgina principal o d'entrada.
BOSSES.CAT es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar informació continguda al seu web, i la seva configuració, prestacions o condicions generals, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.
-La companyia no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al lloc web, ni assumirà cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a internet.
Tampoc no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, pel que exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin produir en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.
BOSSES.CAT es reserva el dret d'emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les següents prohibicions:
Queda expressament prohibit:
1. Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb fins o efectes il · lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis , els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de BOSSES.CAT.
2. Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel · lectual o industrial pertanyents a l'entitat oa tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar.
3. Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
4. Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d'equips informàtics (hardware i software) deBOSSES.CAT o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.
5. L'obtenció o fins i tot l'intent d'obtenció dels continguts fent servir mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Web, dels Serveis i / o dels Continguts.
BOSSES.CAT exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar.

Derecho de Desistimiento:  Para aquellos consumidores finales, se establece un período de 14 días desde el momento de la recepción del producto para el ejercicio del derecho de desistimiento. En cualquier caso, quedan excluidos del derecho de desistimiento aquellos casos en los que, por la propia naturaleza de los bienes/servicios objeto de adquisición, sea imposible llevarlo a cabo, incluyendo, entre otros los productos confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor o claramente personalizados o aquellos que se hayan desprecintado por el cliente o exista motivos de higiene o salud.

 El ejercicio de dicho derecho no está sujeto a formalidad ninguna y tras su ejercicio, “El Organizador” facilitará un acuse de recibo. El usuario, deberá asumir los costes de la devolución del producto, que deberá realizarse acompañado de su embalaje original y comprendiendo, en su caso, todos sus accesorios, inmediatamente después de su anuncio/comunicación a “El Organizador”. Deberá ser enviado adoptando las medidas de protección adecuada para evitar cualquier daño durante el transporte.

 Si el producto ha sido utilizado o manipulado más allá de lo necesario para establecer sus características, naturaleza o funcionamiento, “El Organizador” podrá estimar una minoración en su valor y, en consecuencia, proceder a devolver las cantidades abonadas con un importe menor al original.

 “El Organizador” no procederá, en el ejercicio de este derecho, a devolver importe alguno derivado de modalidades de entrega distintas a la ordinaria.


Privacitat i protecció de dades

L'informem que totes les dades rebudes a través del web seran tractades amb estricta confidencialitat d'acord amb la Política de Privacitat i de Seguretat de l'Entitat, així com amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de Dades de caràcter personal.
BOSSES.CAT posa en el seu coneixement que disposa d'un fitxer automatitzat amb dades de caràcter personal, així com d'un arxiu documental. La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el tractament de les dades de caràcter personal per tal de donar compliment als lícits objectius de l'empresa. Els destinataris de la informació són totes les persones adscrites, inscrites, titulars i col · laboradores de tots els departaments, compartiments, locals i ens associats en els quals s'organitza l'entitat, així com els estaments oficials que per llei exigeixin la cessió. Mitjançant l'enviament dels formularis existents en aquestes pàgines web o mitjançant l'enviament d'un missatge de correu electrònic, el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat i documental de les dades incloses a la base de dades anteriorment esmentada. Les dades sol · licitades són les estrictament necessàries per a la correcta identificació del remitent, així com per dur a terme tasques bàsiques d'administració, comercialització i prestació dels serveis de BOSSES.CAT Igualment l'informem que vostè té dret a exercitar els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel · lació en l'àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre. Per a exercitar tals drets, i per a qualsevol aclariment, pot contactar amb nosaltres enviant-nos un mail a: comercial@bosses.cat  o per telèfon al (+34) 938.506.243